Plastové, hliníkové okná a dvere

 

Okenné a dverné konštrukcie výrazne zdokonalili svoje tepelnoizolačné vlastnosti. Len tak môžu spĺňať prísne kritériá pre energeticky úsporné stavby.

                                          IDEAL-8000-SV

Dnešný štandard sú okná s trojitým zasklením s transparentnými nízkoemisnými kovovými povlakmi a plynovou výplňou priestoru medzi sklami. Prínosom je výrazné zníženie úniku tepla, a tým aj nárokov na vykurovací systém. V miestnosti je, v porovnaní s dvojsklom, väčšia tepelná pohoda z toho dôvodu, že teplota na vnútornej strane zasklenia ostane dostatočne vysoká aj v zime pri mínusových teplotách. Navyše pri dvojskle je väčšie riziko povrchovej kondenzácie najmä pri vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu.

Pasívne zisky

Dôležité je však nielen to, koľko tepla stratíme cez okno, ale aj koľko ho získame, čo tiež prispieva k redukcii potreby tepla na vykurovanie. Nestačí, ak má kvalitné zasklenie len nízku hodnotu súčiniteľa prechodu tepla. Súčasne musí mať vysokú celkovú energetickú priepustnosť slnečného žiarenia, aby okná prinášali dostatočne veľké solárne zisky v zime. So zlepšením súčiniteľa prechodu tepla sa však zhoršuje súčiniteľ celkovej priepustnosti slnečného žiarenia ako aj transparentnosť.

 

Preto výrobcovia skonštruovali zasklenia tak, aby sa dosiahol potrebný kompromis medzi tepelnou ochranou a mierou solárnych ziskov. Veľkosť solárnych ziskov neovplyvňujú len samotné parametre okna, ale redukuje ju aj znečistenie skla či zatienenie okna. V lete sú však nadmerné solárne zisky nežiaduce, preto je nevyhnutné riešiť tienenie okien z exteriérovej strany, účinnejšie chrániace interiér pred prehrievaním.V minulosti bola pri trojitých zaskleniach problémom nedostatočná optická čistota či farebná vernosť. V súčasnosti sú tieto nedostatky už eliminované.

Dôležité detaily

Pri rozhodovaní si všímajte aj materiál dištančného rámčeka. V minulosti používaný hliník má vysokú hodnotu tepelnej vodivosti, a tak vytvorí tepelný most. V mieste spojenia okenných tabúľ dochádza k značným tepelným stratám. Takmer vždy sa to prejavuje aj kondenzáciou na okraji zasklenia. Pri výbere uprednostňujte takzvané teplé dištančné rámčeky vyrobené z plastu z kompozitu, prípadne z antikora. Znižujú únik tepla oknami približne o 10 percent. Povrchová teplota na okraji izolačného skla s teplými dištančnými rámčekmi je výrazne vyššia, a tým sa minimalizuje rosenie skiel a výskyt plesní.

Dôležitá je i hĺbka zapustenia skiel do rámu. Väčšia hĺbka uloženia skiel, okolo 25 milimetrov, znižuje tepelnú stratu na okraji zasklenia. Má to vplyv aj na obmedzenie tvorby kondenzácie. Vlastnosti okna ovplyvňuje aj počet priebežných tesnení. Dnešný štandard sú tri štádiá tesnenia. No niektorí výrobcovia pridávajú pre lepšiu izoláciu ďalšie tesnenie.

Inovované profily

Samozrejme, aj rám okna musí mať veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Z týchto dôvodov boli vyvinuté produkty s integrovaným tepelným izolantom. Kým pri plastových oknách sa vypĺňajú komory profilov, drevené rámy sú skonštruované ako sendvičové a doplňované vložkami z izolantov. Na trhu sú aj drevené profily s malými vyfrézovanými vzduchovými dutinami, ktoré pôsobia izolačne. Ďalšia možnosť zlepšenia tepelnoizolačných charakteristík plastového rámu je nahradenie bežných oceľových výstuží profilu iným materiálom, ktorý nevytvára tepelné mosty.

Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností sa dosiahne aj veľkou stavebnou hĺbkou profilu. Ideal 8000 m hrúbka profilu až 85 mm.

Rovnaká latka

Aj vchodové dvere musia spĺňať rovnaké tepelnotechnické parametre ako okenné konštrukcie. Ponúkame ucelený systém profilov pre okná i dvere. Dverné krídlo sa rieši ako sendvičová konštrukcia, v opláštení je uzavretý tepelnoizolačný materiál na zabránenie tepelných strát. Ako sklenená výplň je najideálnejšie trojsklo. Dverný profil má tri roviny tesnenia vrátane oblasti prahu, čo prispieva aj k dobrej vzduchotesnosti.

DVERE 7000

 

Aké sú trendy v plastových oknách?

Medzi inovácie patrí technológia vlepovania skla do rámu, ktorá umožňuje vyrábať okná veľkých rozmerov: až do výšky 260 centimetrov. Okná s lepenými sklami majú zvýšenú stabilitu, pevnosť. A lepšie izolačné vlastnosti, pretože nemusia byť nevyhnutne použité kovové výstuže profilov, ktoré tvoria tepelné mosty a zhoršujú izolačné vlastnosti okien. Pestrejšia je aj farebná paleta povrchových úprav, rozšírená o sýte farby či kovový vzhľad.

                                             

Smerodajný parameter

  •   Kvalitu okna z tepelnotechnického hľadiska charakterizuje súčiniteľ prechodu tepla celým oknom Uw. Čím je menší, tým sú okná kvalitnejšie. Hodnotu súčiniteľa Uw ovplyvňuje rám, zasklenie, materiál dištančného rámčeka a spôsob osadenia zasklenia v profile krídla. Vplyv naň má aj rozmer a tvar okna.

  •    Pre pasívne domy sú vhodné okná so súčiniteľom prechodu tepla celým oknom Uw rovným 0,8 W/m2K alebo menším. Certifikát vhodnosti pre pasívne domy sa udeľuje iba oknám, ktoré dosiahnu túto hodnotu. Zároveň sa odporúča hodnota priepustnosti slnečnej energie g vyššia ako 50 percent.

  •    Od 1.1.2016 platí u nás norma STN 370540-2, ktorá okrem iného udáva prípustné tepelnotechnické parametre pre okná. Normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla celým oknom je Uw 1,0 W/m2K a cieľovú hodnotu Uw 0,6 W/m2K, ktorá vstúpi do platnosti 1. 1. 2021.

  •    Kým teplota povrchu okna s trojitým zasklením pri vonkajšej teplote -14 °C je približne 18 °C, pri okne s dvojitým zasklením dosahuje len 15 °C, a preto v jeho blízkosti pociťujete chlad.

JP Partners radí

Pozor pri porovnávaní. Všímajte si veľkosť súčiniteľa prechodu tepla celým oknom Uw. Veľa predajcov prezentuje namiesto neho súčiniteľ prechodu tepla zasklenia Ug. Pozor na cenu! Pri podozrivo lacných oknách nemusí kvalita zodpovedať našim štandardom. Podozrivo nízka cena naznačuje, že výrobok nespĺňa niektorú alebo viacero z požadovaných základných technických vlastností, napríklad tepelnoizolačné či hygienické parametre, požiadavky na horľavosť, odolnosť, mechanické vlastnosti a pod. Okná si nekupujete na rok či dva, ale na 25 - 30 rokov.

 

 

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny: